اخبار و مقالات سایت

  • 1146
  • 2017 مرتبه

عدم اختصاص اعتبار برای طرح ملی احیای خط تولید مرغ داخلی

09/29/1399

یکی از نمایندگان نام آشنای مجلس از عدم اختصاص اعتبار برای طرح ملی احیای مرغ لاین خبر داد و گفت : اعتبار لازم برای احیای مرغ لاین آرین تأمین نمی شود

آقای علیرضا عباسی گفت : علی رغم اینکه از ابتدای امسال سنگ اندازی های بسیار زیادی در این راستا انحام شده اشت 
ولی با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و دستورات اکید نهاد ریاست حمهوری و همجنین مشارکت بیش از بیست نهاد و سازمان طرح ملی احیای خط تولید مرغ داخلی(مرغ لاین آرین) به اجرا در آمده است 


وی همچنین افزود:
اجرای این طرح که به 700 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد به شکل وام سرمایه در گردش در دسترس تولید کنندگان و مجریان طرح  بازسازی زیرساهت ها و خرید تجهیزات مرغداری مرکز لاین قرار میگیرد و از این مبلغ اعتبار فقط چهل میلیارد تومان آن هزینه است

ایشان همچنین تصریح کردند که علی رغم اینکه اجرای این طرح تا این مرحله پیشرفت خوبی داشته است ولیکن سازمان برنامه و بودجه 
به وزات جهاد کشاورزی اعلام کرده است که نمیتواند اعتبار لازم برای اجرای این طرح را تامین نماید

بنابراین با این وضعیت خط تولید مرغ داخلی به مشکل خواهد خورد و این طرح که با هدف مقابله با تحریم ها قرار بود اجرا شود متوقف خواهد شد

آخـــــــــریـــــــــن خــــــبــــــر هـــــا