قفس مرغ تخمگذار منبری ساده

  یکی از پرکاربردترین تجهیزات مرغداری و انوع قفس ها ، قفس مرغ تخمگذار منبری ساده می باشد

ویژگیهای قفس مرغ تخمگذار منبری ساده :

دانخوری مرغ و سیستم توزیع دان برای مرغ ها و همچنین  سیستم جمع آوری کود مرغها  و تخم مرغها در قفس منبری ساده بصورت دستی است و فقط  سیستم آبرسانی و آبخوری مرغ  به صورت اتومات و توسط نیپل انجام می شود

و در بقیه موارد از جمله ابعاد و ارتفاع و ظرفیت سلولها و هر پایه قفس با قفس مرغ تخمگذار منبری نیمه اتومات یکسان است در شکل زیر یک نمونه قفس منبری ساده را مشاهده می فرمایید

 قفس مرغ تخمگذار منبری ساده

آخـــــــــریـــــــــن خــــــبــــــر هـــــا