سرند ( الک )

سرند ( الک )

 

  • نوع دوار

  • قابلیت جدا سازی مواد در چند طبقه با ظرفیت های مختلف

  • قیمت اقتصادی ودارای حداقل استهلاک

  • بدون لرزش و صدا

آخـــــــــریـــــــــن خــــــبــــــر هـــــا