اسکرو

اسکرو

 

مزایای اسکرو :

  • فرایند آسان و بازده بالا

  • تعمیر و نگهداری آسان به علت سرعت پایین دستگاه

  • عدم نیاز به اپراتور و هزینه های اضافی

  • انتقال طیف وسیعی ازانواع مواد