بگ فیلتر(جت فیلتر)

بگ فیلتر(جت فیلتر)

  • قابلیت ساخت با ظرفیت های مختلف

  • قابلیت جدا سازی غبارو تصفیه هوا

  • دارای کیسه  و فیلتر های مناسب صنایع مختلف 

  • مجهز به سیستم پنوماتیک وتابلو برق

  • دارای فن سانتریفیوژ