دریچه کشویی

دریچه کشویی پنومات :

دریچه کشویی پنومات

 

ویژگیهای دریچه کشویی پنومات  :

  • سیستم پنومات جهت باز وبسته شدن

  • قابلیت ساخت در ابعاد و اندازه های مختلف 

  • مجهز به شیر برقی جهت کنترل جک پنومات بدنه مستحکم

دریچه دستی کشویی :

دریچه دستی کشویی

 

ویژگیهای دریچه دستی کشویی :

  • قابلیت ساخت در ابعاد و اندازه های مختلف

  • بدنه مستحکم

  • مجهز به سیستم 

  • مجهز به میل رزوه برای باز و بست اسان