شوت دو پاچه

وِيژگيهاي شوت دو پاچه :

  • مجهز به سيستم پنومات جهت کنترول مسير مواد

  • قابليت انتقال مواد به دو يا چند مسير مختلف

  • داري شير برقي براي فرمان به شير پنومات

  • بدنه مستحکم