مخزن

مخزن

 

  • طراحی بدنه ی خارجی مخازن از جنس آهن یا استیل و یا گالوانیزه می باشد

  • طراحی مخزن به صورتی انجام میگیرد که مانع تجمع و ماندگاری مواد در داخل آن گردد

  • بدنه تقویت شده با پروفیل برای استحکام بیشتر

  • انتخاب ضخامت مخازن با توجه به ظرفیت ونوع مواد