مگنت

مگنت

 

ويژگيهاي مگنت :

  • جنس بدنه استيل

  • داراي مگنت به صورت کبريتي يا ميله اي

  • باقدرت 12000

  • قابليت بالاي جدا سازي اهن از مواد